تصاویری از هتل های عجیب دنیا!!
تصاویری از هتل های عجیب دنیا!!
وقتی به سفر می روی ،به اولین چیزی که فکر می کنی یک جای راحت برای خواب و استراحت است .

اما این روز ها دیگر فقط راحت بودن مطرح نیست .بلکه یک جای راحت برای استراحت باید ویژگی های دیگری هم داشته باشد . مثلا عجیب و باور نکردنی به نظر برسد و یا حتی خاص باشد . این طوری می شود که با توجه به خلاقیت انسان معاصر شاید تا چند وقت دیگر دنیا پر از این هتل های عجیب و خاص باشد.
 
 
هتل شناور!
 
 
هتل لوله ای!
 
 
 
هتل شنی!
 
 
هتل یخی!
 
 
هتل درختی!
 
 
هتل غاری!
 
 
هتل روی كانال!
 
 
هتل جنگلی!